กิจกรรม : สุ่มของรางวัลมากมาย ลองสิ !

>> สุ่มปกติ << >> สุ่มเพิ่มโอกาส <<

** สุ่มปกติจ่าย 10 พอยท์ **

* เพิ่มโอกาส จ่าย 20 พอยท์ โอกาสได้ของรางวัลจะมากขึ้น *

ของรางวัลที่มีสิทธิจะได้รับ

500 POINT
500 POINT

ของรางวัลที่ออกแล้วในขณะนี้

ประวัติการได้รับของรางวัล

ประวัติการได้รับพ้อยท์

ใช้ไป ได้รับ วันที่
ไม่มีข้อมูล

ประวัติการได้รับของรางวัลใหญ่

ได้รับ วันที่
ไม่มีข้อมูล

© 2019 BMGAMER.